Mesaj Kutusu
Zeynel Kutlu
Asp.net Linq Sql Server-Eklenme Tarihi   18.12.2015
    
Makale Özeti LINQ To SQL, O/RM (Object Relational Mapping)’in .NET Framework ortamına uyarlanmış hali olarak düşünülebilir. Artık .Net Framework içinde ilişkisel bir veritabanını modelleyebileceğimiz sınıflar mevcut. Bu sınıflarla oluşturduğumuz model ile standart sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek oldukça kolay. Veritabanı ile bağlantılı çalışan sınıfları oluşturmak aslında standart sınıf oluşturmaktan çok fazla farkılı değil. Aradaki tek fark sadece bu sınıflara ve bu sınıflara ait değişkenlere nitelik(attribute) tanımlaması yapmaktır. Makale LINQ TO SQL İle Standart Sorgu İşlemleri LINQ To SQL, O/RM (Object Relational Mapping)’in .NET Framework ortamına uyarlanmış hali olarak düşünülebilir. Artık .Net Framework içinde ilişkisel bir veritabanını modelleyebileceğimiz sınıflar mevcut. Bu sınıflarla oluşturduğumuz model ile standart sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek oldukça kolay. Veritabanı ile bağlantılı çalışan sınıfları oluşturmak aslında standart sınıf oluşturmaktan çok fazla farkılı değil. Aradaki tek fark sadece bu sınıflara ve bu sınıflara ait değişkenlere nitelik(attribute) tanımlaması yapmaktır. Örneğimizde kullanmak üzere bir test veritabanı ve bu veritabanı içinde bir test tablosu yaratmakla işe başlayalım. CREATE DATABASE LINQTest GO USE LINQTest GO CREATE TABLE Ogrenci ( OgrenciNo int Primary Key, OgrenciAd nvarchar(50) not null, OgrenciSoyad nvarchar(50) not null ) Bu tabloya veri ekleyelim. INSERT INTO Ogrenci(OgrenciNo,OgrenciAd, OgrenciSoyad) VALUES(1,'Murat','Arslan') GO INSERT INTO Ogrenci(OgrenciNo,OgrenciAd, OgrenciSoyad) VALUES(2,'Diler','Arslan') GO Tablomuz ve verilerimiz hazır. Artık işin kod tarafına geçebiliriz. Linq TO SQL sınıflarını kullanabilmemiz için öncelikle “System.Data.Linq” referansını projemize eklemeliyiz.